Tổng kết công tác MTTQ, ĐTN, Hội CCB, Hội LHPN Quỳnh Thiện năm 2022, Nhiệm vụ năm 2023

Thứ tư - 04/01/2023 16:04
Chiều ngày 29/12/2022, tại hội trường phường Quỳnh Thiện, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và Đoàn TN, Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN phường đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.
Tổng kết công tác MTTQ, ĐTN, Hội CCB, Hội LHPN Quỳnh Thiện năm 2022, Nhiệm vụ năm 2023

         Dự và chỉ đạo hội nghị: có Đồng chí Trần Phúc Nam-CB Thị đoàn Hoàng Mai, Đồng chí: Hồ Sỹ Tùng-Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường; Đồng chí: Nguyễn Bá Thành- PBT Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường; các đồng chí trong BTV Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo Quân sự, Công an, các vị UB MTTQ, BCH các đoàn thể, các tổ chức xã hội, đặc thù; Bí thư chi bộ, khối trưởng; Trưởng, phó Ban CTMT, BCH, BCS cán sự các chi đoàn, chi hội, đoàn viên, hội viên, tiêu biểu …

z4012705827385 e0f894bb90c38e5d43cf99fa6932d4a7
       
     Năm 2022 là năm gặp nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết như: thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh … đã làm thiệt hại không nhỏ về sản xuất, chăn nuôi và tài sản của nhân dân; cũng là năm phục hồi kinh tế sau gần 3 năm ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
    Tuy vậy, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể phường luôn nhận được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thị xã; sự quan tâm lãnh đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của chính quyền … nên đã thực hiện cơ bản có hiệu quả các nhiệm vụ của cấp trên và phường đề ra như: tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ của địa phương; động viên nhân dân sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế; quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội, hướng về người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đột xuất; sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo. Phối hợp làm tốt công tác tuyển, giao quân; công tác ANTT-ATXH, phòng chống, tố giác tội phạm, hỗ trợ trong công tác cải cách hành chính, số hóa, dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử; vận động vướng mắc trong giải phóng mặt bằng các dự án; pháp luật đất đai, xây dựng; chỉnh trang đô thị; vệ sinh môi trường; xây dựng và nhân rộng mô hình tổ tự quản “văn minh-an toàn”.
 
z4012811814091 f9230a598cf76ecc802ad9b5963b91d7
 
z4012806662472 922cfc537592542a7721a9317574b03e

z4012811082095 1b269dc1a2b187e08cc8da246b9fb78d
z4012809013665 d73dcaaa75dfec54c013ffc3386acc02
z4012808443279 97340b6bb6ff741d357a3eced1874e36
 
z4012805280737 8744762cf8ea1056ba23ed72ec19f183 (1)
   
z4012804949339 6484a15ccf19f8822fd78aa633ea9461
    
z4012881027125 9a65eca9aba117d2ff378ad905805e08
   
z4012883171129 9d2d88c5c13e67446b3a15b1d3896d6f

      Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hồ Sỹ Tùng-ThUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường đã thông tin thêm với hội nghị những vấn đề quan trọng của địa phương; động viên, biểu dương những nổ lực và đóng góp của Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể vào sự phát triển của phường năm 2022, đồng thời đã định hướng thêm những nội dung lớn cần quan tâm để MTTQ, các đoàn thể phường cụ thể hóa vào chương trình công tác và tiếp tục phát huy thực hiện có hiệu quả trong năm 2023.

z4012708711540 e56dd599f0bea8b17101b52ad44b8e0c

   Hội nghị đã khen thưởng và biểu dương những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022.

z4012705822762 97454c01858c5ed99891f8d7440a4b72

z4012708743927 23b761608087d0b748c0703e52c6481f
 

z4012708731013 d060da3bc68dede3b307ba7543b86fbb
z4012705803711 19a8aa96fb1806ff1d187c798866c219

 

   * NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023
   MTTQ, các đoàn thể phường bám sát nhiệm vụ của MTTQ, các đoàn thể thị xã và nhiệm vụ chính trị của địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tổ chức tốt các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của Đảng, dân tộc, đất nước; Tiếp tục tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và nhân dân; giữ vững lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, không để các thế lực thù địch, kẻ xấu lợi dụng xúi giục, lôi kéo, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tập trung triển khai đồng bộ các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”; thực hiện cuộc vận động vì người nghèo, mục tiêu giảm nghèo bền vững; nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; vận động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em, chính sách người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa; an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, phong trào toàn dân BVANTQ; Nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc với chính quyền và các tổ chức đoàn thể; chủ động nâng cao công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền...; Động viên đoàn viên, hội viên, và nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
   * Mặt trận tổ quốc:
- Tăng cường công tác tuyên truyền, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân để tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận; nâng cao chất lượng việc tập hợp, tổng hợp tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục tuyên tuyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tiếp cận và giao dịch hành chính công trên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXVI về “xây dựng đô thị văn minh”, đẩy mạnh việc đưa nội dung 9 tiêu chí xây dựng tổ tự quản văn minh-an toàn đến với từng người dân, kiện toàn và nhân rộng mô hình “Tổ tự quản văn minh - an toàn” tiêu biểu;  thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ các hộ đã thực hiện sinh kế, tiếp tục thực hiện hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.
- Triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện theo kế hoạch của năm 2023; Ban Công tác mặt trận, Ban thanh tra nhân dân thường xuyên giám sát việc chấp hành pháp luật đất đai, xây dựng; bảo vệ môi trường ... trong nhân dân; việc thực hiện công vụ của cán bộ, công chức …
- Phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dan các cấp. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống Mặt trận tôe quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023) và “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”.
- Rà soát và triển khai thực hiện hoàn thành các tiêu chí Đại hội Mặt trận tổ quốc phường nhiệm kỳ 2019-2024, có kế hoạch cho Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029, nâng cao chất lượng chuyển đổi số trong công tác Mặt trận, củng cố, kiện toàn, xây dựng Mặt trận tổ quốc phường ngày càng vững mạnh.
   * Đoàn Thanh niên phường
- Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 92 năm thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; 67 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; Tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn phường, lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2022- 2027.
- Quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn; Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng, lý tưởng cách mạng, khơi dậy và bồi đắp lòng yêu nước, tự hào dân tộc, ý thức chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc trong đoàn viên thanh niên...
- Tích cực đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu, tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn - Hội - Đội vững mạnh.
- Tổ chức các phong trào phát huy thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các chương trình đồng hành, hỗ trợ thanh thiếu nhi. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện của thanh niên vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội. Nâng cao chất lượng các chương trình “Tiếp sức đến trường”, “Hiến máu tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”...các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công. Tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2023; Xuân tình nguyện.
 -Quan tâm chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng xã hội cho thiếu niên, nhi đồng. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, chương trình "Rèn luyện đội viên”; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp tập huấn.
   * Hội Cựu chiến binh phường
- Tiếp tục quán triệt quan điểm đường lối thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các cấp hội theo tinh thần, nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2020-2025
- Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất và phối hợp các ban ngành giải quyết kịp thời có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự-an toàn giao thông góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội trên địa bàn.
- Phát huy tinh thần trách nhiệm, tự lực tự cường của cán bộ, hội viên trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế tế giỏi” phát huy lợi thế có hiệu quả vốn vay ngân hàng chính sách xã hội và vốn vay ưu đãi khác để tạo nhiều việc làm tăng thu nhập cho gia đình Cựu chiến binh góp phần phát triển kinh tế của gia đình hội viện. Phấn đấu Hội không có Hộ nghèo và cận nghèo.
- Thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của Thị hội, Đảng ủy, UBND phường phát động. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thị xã Hoàng Mai (03/4/2013-03/4/2023), đón nhận thị xã hoàng Mai về đích nông thôn mới và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội CCB thị xã (11/7/2013-11/7/2023).
- Xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết trong Hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hiệu quả hoạt động đi vào nề nếp và có chiều sâu vững chắc.
   * Hội Liên hiệp phụ nữ phường
- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua và các cuộc vận động của Hội về “Xây dựng người phụ nữ Nghệ An thời đại mới: Có kiến thức, đạo đức, sức khỏe và khát vọng vươn lên, có trách nhiệm với gia đình, Tổ quốc” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”.
- Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ gắn với phong trào phụ nữ Hoàng Mai “Cử chỉ đẹp - Sống văn minh”, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; xây dựng mô hình “Tổ/nhóm hộ liền kề nhà sạch, vườn đẹp” gắn với chỉnh trang đô thị (mỗi tổ từ 3 hộ trở lên); xây dựng đoạn đường “Xanh - sạch - đẹp - nở hoa”, duy trì và nhân rộng mô hình “Biến phế liệu thành việc có ích” tại các chi hội. Phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Hoàng Mai.
- Phát huy vai trò của tổ chức Hội trong tham gia xây dựng và giám sát, phản biện đối với việc thực hiện các Luật, chính sách liên quan đến bình đẳng giới, an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Tiếp tục thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu-Kết nối yêu thương” giúp đỡ trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp bước đến trường.
- Phối hợp ngân hàng chính sách xã hội, các ban, đoàn thể phường, tổ tiết kiệm và vay vốn, khối trưởng tham gia quản lý tốt nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng chính sách xã hội, vốn vay quỹ TYM, quỹ tiết kiệm tại chi hội.
 
    Năm 2023, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể phường sẽ thực hiện tốt hơn nữa quy chế phối hợp, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, động viên đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực học tập, lao động, sản xuất, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương; cùng xây dựng các tiêu chí phường đạt chuẩn đô thị văn minh;góp phần xây dựng quê hương Quỳnh Thiện ngày càng đổi mới và phát triển.

z4012813212002 245063733fa022098b9158dcf1396730

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Phương-CT MTTQ phường

Nguồn tin: Quỳnh Thiện.gov.vn:

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây