Thủ tục khởi kiện quyết định thu hồi đất bồi thường không thỏa đáng

Thứ năm - 15/07/2021 16:30
Khi nhà nước thu hồi đất nói chung và đất nông nghiệp nói riêng thì chủ sở hữu quyền sử dụng đất phải được bồi thường một các thỏa đáng. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp việc bồi thường không thỏa đáng, để bảo vệ quyền lợi của mình các chủ thể có thể thực hiện thủ tục khởi kiện hành chính khi bị thu hồi đất nông nghiệp mà bồi thường không thỏa đáng. Sau đây, Chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc này giúp các bạn.
 

 

 

Khởi kiện hành chính khi bị thu hồi đất mà bồi thường không thỏa đáng

Xác định đối tượng khởi kiện khi bị thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường không thỏa đáng

Căn cứ theo quy định tại khoản 11, Điều 3, Luật đất đai năm 2013 và Khoản 1 Điều 3 Luật tố tụng Hành chính 2015 thì đối tượng khởi kiện khi bị thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường không thỏa đáng là quyết định hoặc hành vi bồi thường không thỏa đáng.

Thời hiệu khởi kiện quyết định thu hồi đất nông nghiệp mà bồi thường không thỏa đáng

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 116 Luật tố tụng hành chính 2015 , đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính ( quyết định hoặc hành vi thu hồi, bồi thường đất nông nghiệp) thì thời hiệu khởi kiện là 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính.

Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm cho người khởi kiện không khởi kiện được trong thời hạn quy định tại điểm a khoản 2 Điều 116, Luật Tố tụng hành chính 2015 thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 116, Luật Tố tụng hành chính 2015

Thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

 • Sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan như thiên tai, địch họa, nhu cầu chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc do lỗi của cơ quan nhà nước làm cho chủ thể có quyền khởi kiện không thể khởi kiện trong phạm vi thời hiệu khởi kiện;

 • Chưa có người đại diện trong trường hợp người có quyền khởi kiện chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

 • Chưa có người đại diện khác thay thế hoặc vì lý do chính đáng khác mà không thể tiếp tục đại diện được trong trường hợp người đại diện của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự chết.

Đơn khởi kiện và tài liệu chứng đính kèm

 

 

 Khởi kiện quyết định hành chính

Đơn khởi kiện

Căn cứ Khoản 1, Điều 118, Luật Tố tụng hành chính 2015 đơn khởi kiện phải có các nội dung chính sau đây:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn

 • Tòa án được yêu cầu giải quyết vụ án hành chính;

 • Tên, địa chỉ; số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử (nếu có) của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

 • Nội dung quyết định hành chính ( nội dung của quyết định thu hồi bồi thường đất)

 • Yêu cầu đề nghị Tòa án giải quyết;

 • Cam đoan về việc không đồng thời khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Tài liệu chứng cứ đính kèm

Theo Khoản 2, Điều 118, Luật Tố tụng hành chính 2015 thì kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Trường hợp vì lý do khách quan mà người khởi kiện không thể nộp đầy đủ các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện thì họ phải nộp tài liệu, chứng cứ hiện có để chứng minh quyền, lợi ích hợp pháp của người khởi kiện bị xâm phạm. Các tài liệu, chứng cứ khác, người khởi kiện phải tự mình bổ sung hoặc bổ sung theo yêu cầu của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ án.

VD: quyết định thu hồi đất, bồi thường đất ,giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng minh nhân dân…

Cách nộp đơn khởi kiện

Theo quy định tại Điều 119, Luật Tố tụng hành chính 2015  thì người khởi kiện gửi đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng một trong các phương thức sau đây:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án.

 • Gửi qua dịch vụ bưu chính.

 • Gửi trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của Tòa án ( nếu có)

 

Dịch vụ tư vấn pháp luật tại Luật L24H

Thủ tục nhận đơn và thụ lý

Theo Khoản 1, Điều 121, Luật Tố tụng hành chính 2015 thì thủ tục nhận đơn khởi kiện của Tòa án như sau:

 • Tòa án nhận đơn khởi kiện do người khởi kiện nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận đơn của Tòa án hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính và ghi vào sổ nhận đơn. Trường hợp nhận đơn trực tuyến thì Tòa án in ra bản giấy và ghi vào sổ nhận đơn.

 • Việc nhận đơn khởi kiện được ghi vào sổ nhận đơn và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

 • Khi nhận đơn khởi kiện nộp trực tiếp, Tòa án có trách nhiệm cấp ngay giấy xác nhận đã nhận đơn cho người khởi kiện. Trường hợp nhận đơn trực tuyến thì Tòa án trả lời cho người khởi kiện biết qua thư điện tử. Trường hợp nhận đơn qua dịch vụ bưu chính thì trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Tòa án phải gửi thông báo nhận đơn cho người khởi kiện.

Tòa án thụ lý đơn khởi kiện “quyết định thu hồi đất nông nghiệp đền bù không thỏa đáng”  theo Khoản 1, Điều 125, Luật Tố tụng hành chính 2015:

 • Sau khi nhận đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo cho người khởi kiện biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí; trường hợp người khởi kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì thông báo cho người khởi kiện biết về việc thụ lý vụ án.

 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp biên lai cho Tòa án.

Nghĩa vụ nộp Tạm ứng án phí

Căn cứ theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 thì người khởi kiện vụ án hành chính phải nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm, trừ trường hợp không phải nộp tiền tạm ứng án phí hoặc được miễn nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của Pháp lệnh này.

 • Người yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hành chính không phải nộp tiền tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm.

 • Người có nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí trong vụ án hành chính sơ thẩm phải nộp tiền tạm ứng án phí hành chính sơ thẩm bằng mức án phí hành chính sơ thẩm.

Các trường hợp được miễn nộp tiền tạm ứng án phí, án phí:

 • Người khởi kiện vụ án hành chính là thương binh; bố, mẹ liệt sỹ; người có công với cách mạng;

 • Người khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa bệnh;

 • Cá nhân, hộ gia đình thuộc diện nghèo theo quy định của Chính phủ;

Liên hệ luật sư đất đai tư vấn khởi kiện

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn về thủ tục khởi kiện quyết định hành chính thu hồi đất nông nghiệp, mà bồi thường không thỏa đáng. Nếu quý bạn đọc có thắc mắc, nhu cầu cần tìm luật sư tư vấn, luật bồi thường giải tỏa mặt bằng, đất đai, tư vấn luật hành chính, hãy liên hệ với qua số Hotline 1900.633.716 để được giải đáp một cách nhanh chóng và kịp thời, hiệu quả nhất.

Để tiện trao đổi giải đáp pháp luật chúng tôi xin cung cấp đến Các quý bạn đọc một số kênh hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí như sau:

 • Luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua số điện tổng đài: 1900.633.716 hoặc số 1900.636387

 • Tư vấn pháp luật miễn phí qua zalo Online 24/24: 0939568950 hoặc tìm kiếm trên Zalo Công ty Luật Long Phan PMT 

 • Tư vấn luật qua Email, gửi hồ sơ tài liệu đính kèm để luật sư xem xét phản hồi qua mail: tuvanluat@luat24h.com.vn hoặc pmt@luatlongphan.vn

 • Tư vấn luật miễn phí 24/24 qua Fanpage Facebook: LUẬT LONG PHAN hoặc Văn Phòng Luật Sư 24H

 • Trụ sở và Văn phòng làm việc: 

 • Trụ sở công ty: Tầng 14 Tòa nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Tp. Hồ Chí

 • Văn phòng công ty: 39 Nguyễn Văn Công, Phường 15, Quận Gò Vấp. TP.HCM

Tác giả bài viết: Nguyễn Bá Thành

Nguồn tin: quynhthien gov

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây